۰۹۱۲۹۷۴۱۷۵۱

محصولات

آموزش آشپزی غذاهای جدید و خوشمزه در ۱۵ دقیقه (قیمت:3,300,000 تومان)

یک مجموعه فوق العاده توسط سرآشپز معروف و محبوب آقای جیمی اولیور که ۸ ساعت آموزش حرفه ای توسط یکی از بهترین آشپزهای دنیا را... جزئیات بیشتر

آموزش آشپزی غذاهای جدید و خوشمزه در 40 دقیقه (قیمت:3,300,000 تومان)

یک مجموعه فوق العاده توسط سرآشپز معروف و محبوب آقای جیمی اولیور که ۸ ساعت آموزش حرفه ای توسط یکی از بهترین آشپزهای دنیا را... جزئیات بیشتر

آموزش آشپزی غذاهای جدید و خوشمزه در 30 دقیقه (قیمت:3,300,000 تومان)

یک مجموعه فوق العاده توسط سرآشپز معروف و محبوب آقای جیمی اولیور که ۸ ساعت آموزش حرفه ای توسط یکی از بهترین آشپزهای دنیا را... جزئیات بیشتر

آموزش آشپزی غذاهای جدید و خوشمزه در 20 دقیقه (قیمت:3,300,000 تومان)

یک مجموعه فوق العاده توسط سرآشپز معروف و محبوب آقای جیمی اولیور که ۸ ساعت آموزش حرفه ای توسط یکی از بهترین آشپزهای دنیا را... جزئیات بیشتر